Login: Heslo:


Z kroniky tělocvičné jednoty Sokol Poniklá

   V létě roku 1892 se několik mužů rozhodlo založit Jednotu. První valná hromada byla svolána na 4. 12. 1892. Cvičenci muži se pravidelně scházeli a zúčastňovali se všech veřejných cvičení v okolních obcích, společně chodili na výlety po celém okolí. Každý rok pořádali ples a několik dalších tanečních zábav, doprovázených programem. V roce 1895 byla založena knihovna. V roce 1900 bylo ohroženo pořádání plesu – v Poniklé před tím zuřila tyfová epidemie. 

 

 

V roce 1900 měla jednota už 70 členů. V tomto roce byl zhotoven prapor – stál 299,55 Kč.září 1900 začaly taneční hodiny, kterých se učila beseda a čtverylka.

   IV. všesokolském sletu v Praze v roce 1901 již naši cvičenci cvičili. Účast cvičenců byla i na všech dalších sletech až do roku 1948, než byla činnost Sokola zakázána.

   V roce 1903 byl založen pěvecký sbor DALIBOR a v tomto roce vznikl také ženský odbor.

   V roce 1906 byl zakoupen pozemek – SOKOLOVNA – HŘIŠTĚ NA VRŠKU, byl zaplacen hotově a stál 1.300 Kč. Členové jednoty chtěli na tomto pozemku stavět tělocvičnu, šetřili finanční prostředky, které vydělávali pořádáním společenských akcí na tuto stavbu.

   V dalších letech byl tento pozemek upravován, prokopána lavice, vylámán kámen a osázen park. Počet členů se stále pohyboval okolo 90.

   V roce 1910 začaly pravidelně cvičit i ženy a v roce 1913 měla jednota už 136 členů. Byl ustanoven lyžařský odbor a v roce 1914 pořádány I. lyžařské závody Na stráňce.

   V roce 1914 vypukla válka, narukovalo asi 30 členů Sokola a téměř všechna činnost byla zastavena.

   Jednota věnovala veškerou finanční hotovost rodinám padlých. V roce 1918 se začala činnost jednoty opět rozvíjet, v roce 1919 se SOKOL, J. J. Kolár a DALIBOR snaží opět o postavení sálu, znovu se začíná šetřit na stavební fond.

   V roce 1919 slavnost – Sázení lípy svobody na Sokolovně (ve středu hoření části roviny pozemku).

    V tomto roce byla knihovna předána obci.

   Zápisy v kronice Tělocvičné jednoty v roce 1921 končí, další kronika pokud byla psána, se nezachovala. Činnost jednoty trvala stále až do začátku II. světové války, tehdy byl Sokol úplně zakázán. Po skončení války se činnost obnovila, ale po roce 1948 opět zakázána.

 

 

© 2013 Sokol Poniklá | Autor: Vojtěch Scholz