Login: Heslo:


Zápis  z výborové  schůze  TJ  Sokol  Poniklá  konané  dne  19. 3. 2013

Přítomni: s. Martina Holubcová, s. Radka Paulů, b. Ladislav Soukup, s. Alena Šedá,

                s. Zdeňka Petrušková, s. Soňa Václavíková, s. Lenka Scholzová, b. Karel Scholz                  

Omluveni:

Program:  1. Způsob čerpání dotací z obecního grantu

                   2. Rekonstrukce chaty Babeta

                   3. Spoluúčast na zakoupení velkého stanu pro pořádání akcí v přírodě

                   4. Jarní úklid ve sportovním areálu u chaty Babeta

                   5. Jarní turnaj ve stolním tenisu a další akce

                   6. Nominace delegátů na Výroční schůzi Sokolské župy Krkonošské -          

                       Pecháčkovy

                   7. Změny cen ubytování v chatě Babeta

 

  1. Dotaci z obecního grantu se spoluúčastí 10% - cvičitelky s. Martina a s. Zdeňka si vyberou z internetového obchodu vhodné sportovní komplety a obleky na aerobik, předají podklady s. Radce. Ta odešle příslušné objednávky s hlavičkou TJ Sokol Poniklá. Kopie i s fakturami budou součástí vyúčtování pro obecní grant.

 

  1. Ze tří možných návrhů zateplení a obnovy vnitřních stěn dvou horních pokojíčků byla vybrána varianta OSB či laminové desky v barvě bílé, nebo kombinace bílé a světlé barvy.

B. Karel zjistí ceny + potřebné metry + zda je možné zakoupit i v příslušné barvě překrývací lišty. Vše potom bude přeposláno členům výboru.

V obou pokojích proběhne výměna elektrických rozvodů a osvětlení (malé lampičky ne na zavěšení, ale na postavení na stolky, více zásuvek). O elektro práce bude požádán Josef Holubec a pomocné práce zajistí Vojta Scholz.

Dále se do pokojíčků koupí noční stolky, stoličky nebo sedací kostky.

 

  1. S. Martina byla oslovena starostou obce Poniklá a rychtářem Kabinetu kerkonošské slovesnosti o spoluúčast na zakoupení velkého stanu na pořádání akcí v přírodě.

Vzhledem k tomu, že naše jednota zatím nikdy nepořádala takové akce, na kterých by velký stan potřebovala, se v hlasování k tomuto nákupu nepřipojila.

Pro: 1     Proti: 6     Zdržel se: 1

Nicméně nevylučujeme, že se tak v budoucnu nemůže stát a využijeme spíše možnosti zpoplatněného pronájnu tohoto stanu.

 

  1. Jarní úklid ve sportovním areálu u chaty Babeta proběhne 18. 4. 2013 od 16,00 hodin. Oslovení o pomoc všech členů proběhne formou emailové pošty.

Protože místní ZŠ také využívá v hodinách TV naše volejbalové hřiště, požádáme vedení školy o možnou účast na úklidu alespoň travnatých ploch okolo hřiště.

Žádost o pomoc předá panu řediteli s. Martina.

 

  1. Jarní turnaj ve stolním tenisu proběhne 6. 4. 2013 v tělocvičně ZŠ Poniklá od 8,00 hodin.

Občerstvení: párky, klobásy, pivo, limo, čaj, káva, něco sladkého –

Obsluha občerstvení: s. Lenka

 

B. Láďa byl požádán o zpracování své vize dalších závodů (např. cyklistický).

Bylo by dobré obnovit tradici běhu do vrchu i s možností změny trasy či náročnosti.

Též zapřemýšlet nad možnou výdělečnou akcí naší jednoty.

 

  1. Na Výroční schůzi Sokolské župy Krkonošské – Pecháčkovi bude naši TJ Sokol Poniklou zastupovat s. Zdeňka Petrušková (delegát) a s. Radka Paulů (vyslanec).

 

  1. Naše TJ Sokol Poniklá má přepracované internetové stránky: www.sokolponikla.cz

Stránky jsou stále ještě ve fázi dokončování. Je třeba vložit či jinak zpracovat některé články. Všichni cvičitelé a členové výboru obdrží přihlašovací údaje pro možnost vkládání článků, zpráv, atd.

 

Součástí stránek je i ubytovávání v chatě Babeta. Od léta dojde i ke změně cen ubytovávání, zněně v přihlašování či placení.

            4 – 8 osob   = 200,- Kč/ osoba/ noc + rekreační poplatek

            Děti do 5 let včetně = 150,-/ noc

 

            4 -  8 osob   = 170,- Kč/ osoba/ noc + rekreační poplatek

            Děti do 5 let včetně = 120,- Kč/ noc

 

 

Při odhlášení 1 měsíc předem se bude vracet 40% zálohy

Při odhlášení 1 týden předem se bude vracet pouze 20% zálohy.

 

  1. S. Lenka rozešle všem členům TJ pozvánku na turnaj ve stolním tenisu, na brigádu

a odkaz na webové stránky.

 

     Zapsala: s. Lenka Scholzová

     Starosta TJ Sokol Poniklá: s. Martina Holubcová

© 2013 Sokol Poniklá | Autor: Vojtěch Scholz