Login: Heslo:


Ponikelské posvícení - 21.9.2013

21. září 2013 jsme společně s MAS "Přiďte pobejt!" o.s. uskutečnili další posvícenské setkání u "Stodoly" manželů Pičmanových.

Povídalo se o posvícenských zvycích, ochutnávala se jídla z darů podzimu, která pro Vás připravily členky MAS. Nejeden účastník si odnesl recept, jak tyto lahůdky snadno připravit doma. Kdo se trochu zdržel, mohl si zazpívat při velice zvučné kytaře Járy Uríka a štěbenci pana doktora Františka Kavána.

Hlavní částí setkání byla soutěž "O nejkrásnější a nejchutnější posvícenský koláč".

Dvanáct odvážlivců celé dopoledne míchalo, zdobilo a peklo. Všechny koláče byly krásné a hlavně dobré, ale medaile byly jenom tři. Hodnotil každý, kdo se přišel podívat. Pomocí šesti korálků, které v patřičném množství a do správných kelímků včas vhodil.

Takže výsledky:

Celkovým vítězem se stala paní Alena Šedá se svým krásným a dobrým hvězdovým koláčem.

© 2013 Sokol Poniklá | Autor: Vojtěch Scholz